BRAGE skötselråd - Larm- och Stationskläder

Beräknad livslängd för ett BRAGE larmställ är generellt 3 till 5 år, beroende på användningsintensitet. En förutsättning för maximerad livslängd är att hanterings- och skötselinstruktionerna följs.

 

Skötselinstruktion

Kontrollera alltid plaggets märkning för korrekt skötselanvisning. Om inte denna följs kan funktionalitet enligt aktuell norm inte garanteras.

 

Kontroll inför tvätt

Före tvätt ska samtliga dragkedjor och kardborrestängningar vara tillslutna för att undvika onödigt slitage.

 

Tvättmedel

Optiska vitmedel eller blekmedel får inte användas vid tvätt eller rengöring av larmställ eller stationskläder.

Skölj-/antistat-/mjukmedel ska inte användas för plagg med flamskydd eller ullblandningar och bör generellt undvikas då det annars finns risk att påverka materialegenskaper negativt.

För plagg i ull eller ullblandning ska inte heller alkaliska tvättmedel eller tvättförstärkare användas (alkaliskt = högt pH-värde).

 

Tvätt och rengöringsrutin

Regelbundna byten och tvätt av plagg rekommenderas för att förhindra att smuts fixeras i plagget. Vi rekommenderar att larmställ alltid skall begagnas direkt på plats efter insats vid brandhärd och rökdykning då kontamineringen av plagget kan medföra allvarliga hälsorisker för bäraren.

Kontaminerade brandkläder bör omgående tas av och placeras i tillslutna säckar. Använd klädsäckar avsedda för kontaminerat material, exempelvis DOT-system.

Hantering av begagnade larmställ i samband med tvätt bör göras med handskar och engångsandningsmask som minimumskydd.

 

Impregnering

I de fall reimpregnering rekommenderas inom vissa intervall, anges detta tillsammans med tvättråden på etikett i varje enskilt larmställsplagg. Även efter bruk av släckskum kan behov av återimpregnering uppstå.

Yttertextilen i flertalet av Brage Protectives larmställ har en impregnering från start som efter varje tvätt bör reaktiveras; detta sker vid upphettning till ca 80 grader i ca 30 min.

Test av ytmaterialets impregneringsfunktion kontrolleras lätt genom att stänka vatten på ytan. Vattnet skall då bilda vattenpärlor som lätt rinner av. Sugs istället vattnet upp av ytan krävs en återimpregnering av plagget. Alternativt behöver befintlig impregnering reaktiveras enligt instruktion.

 

Torkning och förvaring

Larmställen skall med fördel torkas hängande. Torktumling innebär en onödig påfrestning på material och komponenter som leder till en förkortad livslängd av plagget.

Larmställens ytmaterial består till största del av aramidfibermaterial som bryts ner av UV-strålar och skall därför alltid torkas och förvaras mörkt, aldrig i direkt solljus. Samma rutin gäller även för Brages stationskläder.

 

Kontroll

Efter tvätt skall larmställ alltid granskas genomgående. Slitage och materialförändringar kan innebära att plagget inte längre lever upp till funktionaliteten enligt angiven norm.

Var särskilt observant på om materialet i stället hårdnat eller verkat sprött. Vid förhårdnader och sprödhet har materialet utsatts för intensiv hetta och är därmed förbrukat. Upptäcker du detta ska plagget kasseras eller, om skadan är begränsad, skickas på reparation enligt direktiv från oss på Procurator.

Även mindre skador på plagg eller reflexer kan repareras. Vänligen kontakta Procurator för reparationsärenden på info@procurator.se

Icon