Fallskydd - utbildning

Fallskydd _utbildning _Procurator

Du som jobbar på hög höjd, har du gått utbildning i fallskydd? 

Många skador i arbetslivet är relaterade till fallolyckor. De flesta hade kunnat undvikas med rätt kunskap om hur man förebygger risker och minimerar konsekvenser vid ett fall. Tyvärr brister såväl kunskap som skyddsutrustning på många arbetsplatser.

Lagen säger att när det finns risk för skada genom fall, skall åtgärder för att skydda personer vidtas. Procurator Academy hjälper dig med både rätt utbildning inom fallskydd och rätt fallskyddsutrustning.

 

Pdf _icon

Kurser

Öppen utbildning: grundkurs i fallskydd

 

Fallskyddsutbildning Steg 1 – Grundkurs (svensk info) (pdf)

Fall Protection Level 1 – Basic Course (English info) (pdf)

 

Fallskyddsutbildning Steg 2 (svensk info) (pdf)

Fall Protection Level 2 (English info) (pdf)

 

Fallskydds- och räddningsutbildning Steg 3 (svensk info)  (pdf)

Fall Protection and Rescue Level 3 (English info) (pdf)

 

Mastcertifikat (pdf)

 

Besiktningsutbildning personligt fallskydd Kompetent person (pdf)

 

Arbete på höjd, vindkraftverk (pdf)