Utbildningar

I det dagliga arbetet krävs rätt produkter, utrustning och kunskap för ett bra resultat. Procurator Academy™ är en specialavdelning inom Procurator som enbart arbetar med att ge dig rätt kunskap.

Tack vare vårt breda kontaktnät och de experter vi förfogar över kan vi erbjuda ett omfattande program av kvalificerade utbildningar för personer i krävande arbetsmiljöer. En del av våra utbildningar ger dig nödvändiga certifieringar.

Utbildning