Fakta - IR-kamera och service

IR Kamera

IR-kameror är högst användbara för att hitta och rädda liv på människor i rökfyllda lokaler eller för att upptäcka dolda bränder. Vi har lång erfarenhet av IR-kameror och är Avon Service Center Nordic på Argus IR-kameror.

IR-kamerans möjligheter

En IR-kamera, som också kallas värmekamera eller termisk kamera, är ett viktigt redskap i arbetet inom olika branscher. Med den kan du: 

  • Eftersöka människor i rökfyllda lokaler eller dolda bränder inom räddningstjänsten.
  • Säkerställa begränsningen av följdskador orsakde av släckvatten och rök.
  • Se personer i mörker och dimma och genomsöka objekt för att exempelvis upptäcka förhöjd rumstemperatur i samband med odling av droger inom polisjobbet.
  • Hitta varma punkter i maskiner och elskåp inom industrier.
  • Lokalisera ställen som har dålig isolering eller läckage i kylsystemen i byggbranschen.

Service

Vi har möjlighet och utrustning att hjälpa er med service av exempelvis andningsapparater, gasvarnare eller IR-kameror. Välj det servicesätt som passar er och kontakta oss:

1. Service genom ett serviceavtal.
2. Skicka produkten direkt till vår serviceavdelning i Malmö. 
3. Lämna in till service i någon av våra 16 butiker runtom
i Sverige.
4. Vi besöker er för service. Vi vet att en del av de produkter ni köper, har ni ett behov av att alltid vara på plats. Att behöva sända dem till service kan då bli problematiskt. Låt därför oss göra servicen på plats hos er i stället.

Service Center Nordic på Argus IR-kameror

Procurator är ensam i Norden om att utföra full service på Argus IR-kameror via avtal med huvudleverantören Avon Protection i Storbritannien.

Vi har rätt utbildning, kunskap och tillstånd att utföra serviceärenden och garantireparationer. Detta gör att du får snabb och korrekt utförd service i alla lägen. 

 

Kontakta oss för service

Kundservice: 0200 811 000

E-post: info@procurator.se

Genomsökning av rökfyllt flygplan efter människor:

 

Flygplansbromsar som överhettas. Med en IR-kamera kunde detta upptäckts tidigare:

 

Övning i att kontrollera om flygplansbromsar är överhettade eller inte:

 

Kontroll av möjlig brand i flygplansmotor:

 

Test av vattentålighet:

Presentation från en av många tillverkare av IR-kameror - Argus:

 

Test nummer ett av tålighet när IR-kamera tappas: 

 

Test nummer två av tålighet när IR-kamera tappas:

 

IR-kamera utsatt för tryck från vattenslang: