Fakta - Hörselskydd

 Procurator

Buller kan på flera sätt bidra till den mentala belastningen i en arbetssituation och därmed göra arbetet mer tröttande. Detta kan ge upphov till symtom av olika slag. Även en liten försämring av hörseln är besvärande eftersom det blir svårt att uppfatta samtal.

Det är psykiskt påfrestande att känna sig utanför och inte kunna uppfatta det som sägs av arbetskamrater, familj och vänner. En hörselskada är permanent och kan inte botas.

 

Fakta om buller - Du har bara två!

Hörseln är ett av fem sinnen. Två öron för ett helt liv. Ett skadat öra kan inte repareras. Idag tillbringar vi mer tid än någonsin på jobbet men även på fritiden utsätter vi oss för mer buller.

Den som drabbas av en hörselskada kan aldrig få tillbaka sin hörsel, däremot kan effekten av skadan lindras med hjälp av rehabilitering och tekniska hjälpmedel. Men det går inte att komma ifrån att hörselskadan innebär ett handikapp både på och utanför arbetsplatsen, man kan uppleva att man blir avskärmad från omgivningen och har svårt att hänga med.

Individen och dennes omgivning är självklart de som lider mest, men bullerskadorna för också med sig stora företags- och samhällsekonomiska problem. Sjukskrivning och rehabilitering av hörselskadade kostar samhälle och företag stora belopp varje år. Det bästa sättet att undvika problem är att förebygga.

 

Skador blir livslånga

Det mänskliga örat är utformat för att uppfatta naturliga ljud. Det innebär att vi med alla spännande maskiner och uppfinningar har fört in en rad onaturliga ljud som örat inte klarar av i någon större mängd. När sinneshåren upprepade gånger utsätts för alltför höga doser av ljud går de av. De som överlever klarar bara en bråkdel av informationsöverföringen. Hörselskadan är ett faktum.

Icon