Kontroll av fallskyddsutrustning

Fallskyddsutrustning

Enligt lag krävs en årlig kontroll av fallskyddsutrustning. Vi utför den kontrollen. 

All fallskyddsutrustning ska kontrolleras enligt tillverkarens anvisning. EN-standarden EN 365 gäller som Svensk standard och styr bland annat årlig kontroll.

Utöver daglig funktionskontroll av den som använder fallskydd ska utrustningen kontrolleras var 12:e månad eller oftare vid behov i särskilt krävande miljöer samt om man misstänker att utrustningen påverkats på något sätt. Denna kontroll ska utföras av en behörig kompetent person.

Utrustning som ej klarar den årliga kontrollen eller varit utsatt för ett fall ska omedelbart tas ur bruk och kontrolleras av en kompetent person eller kasseras.

Procurator har kompetensen att utföra kontroller av fallskyddsutrustning och du behöver inte åka långt för att få den utförd. Vi har specialutbildat personal i våra butiker runtom i landet som har fått titeln kompetent person. Det innebär kort och gott att personen är berättigad att utföra kontrollen. Vi har även en serviceverkstad i Malmö dit du kan vända dig och skicka produkter.

Livslängd på utrustningen

Det här handlar främst om kontroll av de mjuka produkterna inom fallskydd som du kan ta med in till vår butik som exempelvis falldämpare, fallskyddsblock och karbiner. 

Den fasta utrustningen kräver också en årlig kontroll enligt lag. Även den utför vi åt dig. Någon av våra servicetekniker kommer då ut till dig och gör kontrollen på plats. 

 

Besiktningsutbildning - fallskydd

Procurator har en specialavdelning som tillhandahåller utbildning i allt kring fallskydd, däribland hur man utför en enklare fallskyddsbesiktning som kompetent person: Procurator Academy

Fallskyddsbesiktning

Anders Nilsson, produktspecialist på fallskydd, kontrollerar fallskyddsutrustning i butik.