Fakta - Ergonomi

Ergonomi Jobbet

Hur ofta tänker du på din arbetsställning och vad du har för redskap i arbetsdagen? Hur ofta har du bekymmer med smärta någonstans eller känner dig stel på grund av arbetet?

Smärta och stelhet ska du inte behöva uppleva av ditt arbete. Gör du det kan det vara dags att tänka om och fundera över din ergonomi.

Du som är arbetsgivare gör bäst i att alla anställda får veta hur ergonomi kan underlätta i arbetsdagen. Ju färre som får smärtor och/eller skador, desto färre sjukskrivningar sker vilket är bra för alla.

 

Variation förnöjer

- Oavsett vad det är för jobb du har, om du står eller sitter mycket vid ett skrivbord, har tungt kroppsarbete eller städar i trånga utrymmen, ska du alltid tänka på din ergonomi. Alltså, hur ditt jobb kan anpassas till just dig. Dina redskap och metoder ska ge förutsättningar för att arbeta på ett så skonsamt sätt som möjligt för din kropp.

Det säger Eva-Marie Nilsson, Category Manager Facility. Hon är duktig på att poängtera vikten av ergonomi för såväl kunder som kollegor.

Eva -Marie -Nilsson -Procurator

- Ensidiga rörelser, statiska arbetsställningar och felaktiga rörelser är varken bra för musklerna eller orken. Kroppen och hjärnan behöver variation.

 

Hjärnan mår bra av rörelse

Forskning talar även för att vi har lättare för minnas saker, att fatta beslut och till och med lära oss saker och ting om vi rör på oss regelbundet.

Rörelseaktivitet under hela arbetsdagen sätter igång processer i kroppen som underlättar för hjärnan att prestera ("Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning", Örjan Ekblom, Gymnastik och idrottshögskolan).

Ergonomiutbildning

Att röra på sig på rätt sätt om man har mycket kroppsarbete eller att tänka på rätt arbetsställning om man sitter mycket är a och o för att undvika smärta och eventuella belastningsskador.

För att få en bra ergonomi är utbildningar ett sätt. Inom området för lokalvård har vi till exempel utbildningar som fokuserar på att skona både människan och miljön under arbetet: ergonomiutbildning lokalvård

 

Använd redskapen rätt

En annan viktig del för rätt ergonomi är redskapen du använder i arbetet. De ska göra arbetet lättare för dig och det gäller att anpassa dem åt just dig.

Använder du ett moppskaft ska du justera det efter din egen kroppslängd. Sitter du vid en dator kan det vara bekvämt med ett underarmsstöd. Stå gärna upp och jobba mellan varven och använd då en arbetsplatsmatta för att avlasta ryggen.

 

Ergonomiska redskap

Ergonomi för dig som städar

Ergonomi för dig som jobbar på kontor

Ergonomiska skydd och stöd i arbetsdagen