Fakta - Arbetskläder, skyddskläder

 Arbetsklader

Kläder på arbetsplatsen delas upp i arbetskläder och skyddskläder. Vi har båda, för flera typer av yrken. Indelningen mellan arbetskläder och skyddskläder är betydande för din egen säkerhet och för din eventuella rätt till kläder via jobbet.

Skillnaden mellan arbetskläder och skyddskläder

Arbetskläder är vanliga plagg som till exempel en jacka, tröja, byxa, kavaj eller uniform.

Om man sätter på en logotyp och kanske även ett personnamn, kallas de dessutom för profilkläder.

Skyddskläder är skilda från arbetskläder via sin funktion och sina egenskaper. De räknas som personlig skyddsutrustning och ska kunna minimera risker för din säkerhet och hälsa genom yttre påverkan.

Skyddsfunktionen i sig ska vara bekräftad via certifiering enligt normer som EU har tagit fram.

Som exempel på skyddskläder hittar vi bland annat varselplagg eller Hi-Vis kläder. De ska göra att du syns i exempelvis trafikerade arbetsmiljöer.

Det finns också skyddskläder som skyddar mot allt från hetta, kemikalier, gnistor till olika partiklar. Materialet i dessa plagg har utvecklats och valts ut specifikt för att minimera den eller de specifika risker du utsätts för.

Vilka kläder har du rätt till via jobbet?

Rätten hör ihop med om du behöver personlig skyddsutrustning på din arbetsplats och finns reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Din arbetsgivare ska först ha genomfört en riskbedömning av arbetsplatsen för att identifiera vad som krävs för att förhindra och minimera riskerna för dig som anställd. Finns det i så fall behov av personlig skyddsutrustning, ska arbetsgivaren se till att du får den utrustningen. Arbetsgivaren ska också bekosta den. 

Då kan det vara tal om personlig skyddsutrustning som exempelvis skyddskläder. Du som anställd är i din tur skyldig att använda den utrustningen och/eller kläderna.

Arbetskläder å andra sidan, har ingen skyddande funktion. Arbetsgivare måste därför inte stå för eller förse anställda med dessa.

Självklart kan det finnas ett behov av ett gemensamt och propert utseende bland anställda via arbetskläder eller profilkläder. Men det finns inget som reglerar att arbetsgivaren ska stå för dessa plagg.

Såvida inte dettta står skrivet i företagets klädpolicy, inklusive vem som ska bekosta dem.