Fakta - Andningsskydd

Andningsskydd

Många arbetssituationer kräver att vi skyddar våra luftvägar med andningsskydd. Vilken typ av andningsskydd du ska ha beror på vilken miljö du arbetar i, vilka arbetsuppgifter du har och vilka krav som finns på andningsskyddet i din arbetsmiljö. 

Dessa frågor skall vara besvarade före val av utrustning!

1. Finns det risk för syrebrist?

Du ska alltid utgå ifrån att det finns risk för syrebrist om:
– syrehalten inte är uppmätt i en miljö där det sannolikt finns risk för syrebrist.
– syrehalten är känd och ligger under 20 volymprocent.

Filterutrustning får ej användas vid syrebrist.

 

2. Vilka hälsofarliga ämnen förekommer?

Du måste kartlägga vilka farliga ämnen som förekommer och ta reda på:
– dess hygieniska gränsvärden och om de är cancerogena och/ eller allergiframkallande (AFS 2005:17 – Hygieniska gränsvärden).
– om föroreningen uppträder i gas- eller partikelform eller som både gas och partiklar.
– föroreningens koncentration.

Arbetar du med svetsning? Vid svetsning frigörs många hälsovådliga ämnen. Vilka det rör sig om avgörs av svetsmetod, material och eventuella behandlingar som materialet har. Skaffa dig mer information via Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning: "Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning"

 

3. Finns det ovanliga risker i arbetet?

I vissa arbetsmiljöer finns det exempelvis explosionsrisk. I dessa miljöer får du inte använda utrustning som kan ge upphov till gnistbildning.

Kontakta oss

Har du frågor om andningsskydd, till exempel vilket just du bör använda i din arbetsmiljö eller behöver ditt andningsskydd service?

Hör av dig till oss:

tfn 0200 - 811 000

info.se@procurator.com 

 

För service når du våra experter via:

Procurator Serviceavdelning

 

Se vårt sortiment

Ta en titt på hela vårt utbud: andningsskydd