Företagsfakta

Vem är vi och vad gör vi?

Procurator förser kunder i Sverige med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

I företaget ingår Procuratorbutiker på 15 orter runtom i landet samt sex städbutiker under namnet Supplies Direct.

Procurator är en del av OptiGroup

 

Information om fusion 1 dec 2021

Procurator AB (org nr 556648-2179) fusioneras in i systerbolaget Procurator Sverige AB (org nr 556057-6554) per 2021-12-01. I samband med fusionen byter Procurator Sverige AB namn till Procurator AB. OBS! Namnändringen sker först några dagar efter fusionen p.g.a. att Bolagsverket inte kan handlägga namnändringen innan fusionen är färdigställd.

Procurator AB och Procurator Sverige AB är båda helägda dotterbolag till OptiGroup AB. Bolagen har sedan två år tillbaka ett gemensamt centrallager och gemensam distribution så skillnaden för er som kund eller leverantör blir liten.

Ta del av hela informationen om vad som gäller för dig som kund:

Informationsbrev om fusion Procurator (pdf)

Information in English about Procurator merger (pdf)

 

Vad säger kunderna om Procurator?

Upptäck vad kunder tycker om oss: Procurator kundcase

 

Procurator pressmeddelanden, nyheter och blogg: