Job hos Procurator

Alle _procurator

Fordelene ved at arbejde hos Procurator

Filmen om det gode job hos Procurator

Vi støtter op om en kampagne iværksat af de tre brancheforeninger DI Handel, DI Transport og DI Service. Godt Job-kampagnen skal udbrede kendskabet til erhverv inden for de tre brancher.

Vi har i den forbindelse haft besøg af journalist Andrew Mojo, der har talt med vores Jens Erik om det gode job hos Procurator. Det kom der en film ud af, som du kan se her:

 

Forretningsidé

Procurator vil med kompetence, engagement og høj præcision, tilbyde fleksible og kundetilpassede løsninger af varer og ydelser, der møder vore kunders behov bedre end vore konkurrenter.

Kompetence og engagement er personlige egenskaber, som vi vægter højt hos vore medarbejdere. Alt vi gør peger på et og samme mål - uanset hvor i virksomheden man arbejder - en tilfreds kunde. Det er et enkelt og konkret mål, men vejen mod målet kræver sunde værdier og velovervejet handling - internt og eksternt.

Trivsel

Gode ansættelsesforhold, teamwork samt orden og pæne faciliteter bidrager til, at det er trygt at være ansat hos Procurator. Samtidigt stilles der høje krav til, at vi opnår vort mål, tilfredse kunder.

Uddannelse

Vi lægger store ressourcer i kompetencefornyelse og uddannelse, for at give medarbejderne et trygt fundament at stå på i forbindelse med at udøve sin jobfunktion. Nyansatte får en gedigen introduktion i virksomhedens mål, værdier og produktudvalg.

Politikker & rutiner

Arbejdet på Procurator styres af det kvalitetssystem som findes beskrevet i vores Kvalitetspolitik. Alle medarbejdere har et ansvar, og skal aktivt og konstant analysere kundernes behov og krav, for hele tiden at forbedre virksomheden og relationer til kunderne - både nu og i fremtiden.

Miljøarbejdet skal foretages integreret i virksomheden, hvilket er beskrevet i Procurators Miljøpolitik. Gennem løbende forbedringer af vort miljøarbejde, samt gennem at arbejde forebyggende, tager vi et ansvar for en bæredygtig samfundsudvikling. Ved at have en god viden om, hvordan miljøspørgsmål påvirker vore kunder og leverandører, kan vi øge merværdien i vore ydelser - og dermed styrke vores konkurrenceevne.

Vores sikkerhedspolitik skaber et risikofrit og sikkert arbejdsmiljø for vore medarbejdere. Politik og rutiner for nærved ulykker og uheld, hjælper ledere og medarbejdere med at agere hurtigt og medvirke til rehabilitering.

CSR

Vi har ligeledes politikker, der direkte berører vore leverandører og samarbejdspartnere. Herunder vores "Code of conduct", der tydeligt beskriver vore vilkår for et samarbejde. I dette dokument fokuseres der på de krav vi stiller til en etiskt korrekt håndtering af personale.

Politikken omkring bestikkelse og korruption sigter mod at forhindre, at uretmæssige fordele bliver brugt til at forsøge at kontrollere og/eller påvirke beslutninger.