Virksomhedspræsentation

Procurator har et bredt sortiment af produkter og serviceydelser fra førende leverandører og egne varemærker som Worksafe og KBM. Vi forsyner kunder i Norden med beklædning, personligt sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter, hygiejneartikler, emballageløsninger og restaurantartikler.

Med viden, uddannelse og innovative løsninger, forenkler vi hverdagen for kunder inden for industri, byg & anlæg, transport, levnedsmiddelbranchen, servicevirksomheder og den offentlige sektor.

Kort sagt: Vi sikrer tryghed!

Idégrundlag

Vi sikrer tryghed

Mission

Vi sikrer tryghed i kundens arbejdsmiljø, hygiejne og forsyningskæde gennem

• viden
• produktudvikling
• dokumentation
• logistik
• implementering
• uddannelse & instruktion
• serviceeftersyn

Procurator

Ordet ”Prokura” stammer fra det latinske ”procurare”, der betyder ”sørge for”

PRO = for
CURARE = drage omsorg for


Når det gælder personligt sikkerhedsudstyr, ønsker Procurator a/s at være den foretrukne samarbejdspartner for danske virksomheder og dermed medvirke til at reducere antallet af arbejdsulykker. Vort sortiment af personligt sikkerhedsudstyr dækker fra "Top til Tå" og henvender sig til den professionelle bruger i industrien og den offentlige sektor. Sortimentet afspejler markedets varierede efterspørgsel på produkter, der aktivt kan bidrage med at udstyre medarbejdere med en effektiv beskyttelse i enhver arbejdssituation.

Hertil kommer en lang række artikler der sikrer et højt hygiejneniveau og dermed beskyttelse af vore kunders produktion og egne produkter. Vore sikkerhedsprodukter er udvalgt efter evnen til at opfylde kravene til funktionalitet og brugerkomfort. Med vort store produktprogram kan  vi imødekomme forespørgsler fra en voksende kundemasse til en virksomhed, der kan tilbyde et tæt samarbejde og være eneleverandør af personligt sikkerhedsudstyr.


LEVEREGLER
Vi arbejder for at Procurator skal være en inspirerende arbejdsplads der giver rum til at erhverve sig kompetence, skabe nye ideer, øve indflydelse og få ansvar for herigennem at skabe arbejdsglæde. Internt omsætter vi det i følgende "leveregler"

• Jeg har en Positiv indstilling
• Jeg evner at bygge Relationer
• Jeg sikrer Opfølgning
• Jeg sætter ”kunden” i Centrum
• Jeg tør Udfordre – internt & eksternt
• Jeg skaber Resultater
• Jeg vil tage Ansvar
• Jeg har indflydelse på egen og andres Trivsel
• Jeg er Omstillingsparat
• Jeg lytter og Reagerer på input


Procurator A/S 
Stærevej 2 
6705 Esbjerg Ø

Tel omstilling: +45 7611 5000
Fax: +45 7611 5001

e-mail: info.dk@procurator.com

CVR-nr: 26067367