Procurator på mässa

Folksamling

Vill du träffa oss på en mässa? Kul! Vi träffar gärna dig.

Vi deltar i olika typer av mässor under året. På plats finns våra experter som gärna pratar med dig och visar upp vad vi har att erbjuda.

Kalendarium - här är vi utställare under 2018

Mars

D-Congress – Nordens ledande mötesplats för digital handel

8 mars, Svenska Mässan, Monter nr: H:02:04

Procurator samt övriga utställare är partners till Svensk Digital Handel och verkar inom finansiella tjänster, logistik, förpackningar, marknadsföring, plattformar, systemlösningar och webbdesign etc. Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet.

April

E-commerce & Shop tech, 18-19 april, Kistamässan, monter nr: M:08

Oktober

FKG, Fordonskomponentgruppen, 24-25 oktober, Lindholmen, Göteborg

Scanpack, 23-26 oktober, Svenska Mässan, Göteborg, monter nr: B07:42

November

Transport & Logistik, 5-7 november, Svensk Mässan, Göteborg

Elmia Subcontractor, 13-16 november, Elmia, Jönköping, monter nr: A09:17