Prishöjning

Prishöjning med omedelbar verkan, 2020-03-25

Vi behöver per omgående införa tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. coronakrisen. Det gäller för t.ex. filtrerande halvmasker, skyddsdräkter, vissa skyddsglasögon, vissa visir, en del engångsmaterial, ytdesinfektion och handdesinfektion.

Prishöjning görs med anledning av att den globala efterfrågan på dessa produkter har förändrats dramatiskt under de senaste veckorna. Tillgång till råvaror, tillverkningsprocesser och leveranser är under enorm press vilket resulterar i höjda priser från leverantörer och långa ledtider utom vår kontroll.

Vi kommer därför vara tvungna att tillämpa priser för dessa produkter till aktuellt dagspris. Så snart vi är tillbaka till normala produktionsvillkor återgår vi till normala priser igen.

Du har alltid möjlighet att avbryta din beställning och skicka produkterna i retur.

Vi vill även uppmärksamma dig på att vår kundtjänst i dagsläget inte har möjlighet att ange leveransdatum på flera av de restnoterade produkterna.

Vi kan även tvingas annullera restnoterade artiklar då närstående leveransdatum inte finns. Detta för att undvika onödig väntan för er på resterande beställda artiklar.

Det innebär att det kan uppstå diskrepans mellan leverans och orderbekräftelse och därmed fakturering. Vi ber er ha förståelse för att ny pricat (elektroniskt överförda prisuppgifter) inte alltid hinner skickas och ber att ni själva justerar i era system under tiden.

Ladda ned informationen: Procurator prishöjning på grund av coronavirus 2020-03-25