Fallskydd - öppna utbildningar

Fallskyddsutbildning

För dig som behöver grundkurs i fallskydd har vi öppna utbildningstillfällen. Det betyder att du kan anmäla dig fram till och med klockan 12 vardagen innan kurstillfället.

Utbildningen är auktoriserad av Nordic Safety Association (NSA) och passar för enklare fallskyddssituationer som på mobila arbetsplattformar, ställningar och i andra arbeten där fallskyddet används passivt som antingen fallförhindrande eller uppfångande. Behöver du vidare utbildning har vi det också: Fallskyddsutbildningar

 

Datum och anmälan - öppna utbildningar fallskydd under 2019

Skicka vilken ort och vilket av nedan datum du vill gå tillsammans med dina kontaktuppgifter till: linda.gillsin@procurator.com. Du får ett orderkännande via e-post.

Ort: Malmö, Källvattengatan 5

Just nu inga tillfällen.

Ort: Linköping, Gillbergagatan 22

Just nu inga tillfällen.

Ort: Umeå, Förrådsvägen 27

Tid: kl 8:00-12:00

12 december

Detaljer om grundkursen

Anmälan till ovan datum går att göra fram till och med klockan 12 vardagen innan kurstillfället.

Tid: 2 timmar teori och 2 timmar praktik, klockan 8.00-12:00 på något av nedan datum

Facilitet: Teorisal och lämplig utbildningsplats med balk/förankringspunkt

Gruppstorlek: Max 8 deltagare

Instruktörer: 1 st

Certifikat: Grundkurs i fallskydd

Giltighetstid: Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för att arbetstagaren har rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Nordic Safety Associations (NSA) bedömning utifrån utveckling av utrustning är att kunskapen bör förnyas minst vartannat år.

Språk: Deltagare skall kunna tillgodogöra sig det språk som utbildningen genomförs på.

 

Kostnad

1629 kronor/person.

Ladda ned all info och datum: Grundkurs fallskydd HT 2019

Kursinnehåll teori

Lag / Arbetsmiljölagen paragraf 3 och 4 / Ansvar anställd och arbetsgivare.

Kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Medvetenhet om riskanalys och räddningsplan. Ensamarbete, omöjligheten i att få ihop en hållbar räddningsplan vid ensamarbete.

Att bli hängande i sele (passivt). (Källhänvisning HSE RR708)

Olika typer av fallskyddsystem. Metoder och kollektivt skydd, val av utrustning. Rangordning när det kommer till kollektiva skydd och personligt fallskydd.

Förankring / Vad är en förankring?

Daglig kontroll / Vad är det?

Dynamiska krafter och fallfaktorer.

 

Kursinnehåll praktik:

- Att ta på en sele på ett korrekt sätt.

- Provhänga i selen.

- Val av förankringspunkter.