Fallskydd - utbildning

Utbildning Fallskydd

Du som jobbar på hög höjd, har du gått utbildning i fallskydd? 

Många skador i arbetslivet är relaterade till fallolyckor. De flesta hade kunnat undvikas med rätt kunskap om hur man förebygger risker och minimerar konsekvenser vid ett fall. Tyvärr brister såväl kunskap som skyddsutrustning på många arbetsplatser.

Lagen säger att när det finns risk för skada genom fall, skall åtgärder för att skydda personer vidtas. Procurator Academy hjälper dig med både rätt utbildning inom fallskydd och rätt fallskyddsutrustning.

 

Pdf _icon

Kurser

Öppen utbildning: grundkurs i fallskydd

Öppen utbildning - Lär dig kontrollera ditt eget fallskydd på denna utbildning. Kompetent person utbildar, 12 timmar.

Fall Protection Level 1 – Basic Course (pdf)

Fallskyddsutbildning Steg 1 – Grundkurs (pdf)

Fall Protection Level 2 (pdf)

Fallskyddsutbildning Steg 2 (pdf)

Fall Protection and Rescue Level 3 (pdf)

Fallskydds- och räddningsutbildning Steg 3 (pdf)

Mastcertifikat (pdf)

Besiktningsutbildning personligt fallskydd Kompetent person (pdf)

Arbete på höjd, vindkraftverk (pdf)

Work at Height, Windpower (pdf)