Fakta - Ögonskydd

Ogonskydd

I många arbetssituationer är det nödvändigt att ge ögat skydd i form av skyddsglasögon eller visir. Den minsta törn mot ögat, flygande partiklar, farliga vätskor, damm, UV-strålning etc kan annars ge allvarliga konsekvenser.

Välj därför ögonskydd som passar för arbetsuppgiften och arbetsmiljön samt till ditt huvud.

 

Ögon- och ansiktsskydd delas in i tre kategorier:

 

Glasögon

Glasögon

Skyddsglasögon med polykarbonatlinser.

 

Korgglasögon

Korgglasögon

Skyddsglasögon som sluter tätt mot ansiktet. Glasögonen kan vara med eller utan ventilation. . Linsen är av polykarbonat eller acetat.

 

Visir

Visir

Används för att skydda användarens hela ansikte mot stänk, partiklar, värme och svetsning. Finns med huvudställning med visir, visir monterat på hjälm, i kombination med andningsskydd och så vidare.

 

Svetshjälmar

Svetshjaelmar

Svetshjälmar skyddar användarens ögon och ansikte mot strålning vid svetsarbete. De finns med både passiva svetsglas och med automatiska svetsglas.

Svetshjälmar kan även fås med koppling till friskluft via tryckluft eller fläkt. Moderna svetshjälmar finns även med kopplingar för att montera på skyddshjälmar.

Så fungerar automatiska svetsglas:

  • Före svetsning: Med visiret i nedfällt läge har svetsaren klar sikt genom svetsglaset. Båda händerna är fria och elektroden kan placeras i exakt rätt läge.
  • Under svetsning: Inom 0,1 millisekunder från det att svetsbågen tänds mörknar svetsglaset. 
  • Efter svetsning: Svetsglaset går automatiskt tillbaka till sitt ljusa läge när svetsningen avslutas och gör det möjligt att inspektera svetsfogen under säkra förhållanden och förbereda nästa svetsning.

 

Faror med svetsrök

Det finns många effekter på din hälsa orsakad av gaser och partiklar som bildas vid svetsning. Lär dig mer via Arbetsmiljöverkets ”Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:05), kunskapssammanställning”. Den beskriver effekter och sjukdomar som förknippats med inandning av gaser och partiklar som genererats vid svetsning. (I sammanställningen ingår en beskrivning av de vanligaste svetsmetoderna.)

Läs gärna på mer om allt som rör svetsning på www.svetsaratt.nu SvetsaRätt är en oberoende webbplats från IVL (Svenska Miljöinstitutet) som ger tips, råd och kunskap om svetsning. Arbetsmiljöverket har medverkat i framtagningen och granskningen av innehållet.