Klätterhjälm EN 12492 eller skyddshjälm EN 397

Industrihjalm Klatterhjalm

Ska hjälmen vara certifierad enligt standarden för klätterhjälmar EN 12492 eller skyddshjälmar EN 397?

Skyddsjälmar designade som klätterhjälmar blir allt mer populärt. Klätterhjälmar certifierade enligt EN 12492 går att använda i en del arbetsmiljöer men man måste göra en grundlig risk- och behovsanalys för att reda ut vilken standard hjälmen ska uppfylla. Riskerna du utsätts för i din miljö avgör. Många gånger krävs skyddshjälm certifierad enligt EN 397.

Vi rekommenderar

I nästan alla fall rekommenderar vi en skyddshjälm med standard EN 397 för arbete på höjd. 

Klätterhjälmsstandarder ser till miljöer av bergsklättring. Klätterhjälmarna har då en hakrem som kräver mycket stor kraft för att överhuvudtaget lösa ut vilket inte alltid lämpar sig för industri- och byggmiljöer.

  • Hakbandet på klätterhjälmar  certifierade enligt EN 12492 utlöser först vid ett minimumtryck av 50 kg. Detta ska du välja om det är absolut nödvändigt att hjälmen måste sitta kvar vid fall då fallande stenar kan följa med vid bergsklättring.
  • Hakband på skyddshjälmar av typen EN 397 är utformade för att utlösas vid ett lägre tryck vid eventuellt fall. Detta för att inte skyddshjälmen ska riskera att fastna någonstans vid fall och därmed orsaka risk för skador eller i värsta fall strypning.

Det här är bara några av skillnaderna och det är viktigt att tänka på att det är riskerna i den unika miljön som avgör val av hjälm.

 

Tänk på: hakband och "ljudläckage"

Många byggföretag har även infört krav på att hakband med tre eller fyra fästpunkter ska finans på skyddshjälmen.

Om du samtidigt använder hörselkåpor bör du tänka på risken för att ljud kan läcka in och skada hörseln vilket kan uppstå om hörselkåpan ligger utanpå hakbandet. Då är ett 3-punkts hakband att föredra eftersom de lämnar ett större ”hål” för hörselkåporna och minimerar risken att kåpan ligger utanpå hakbandet.

Hakband på hjälmar certifierade enligt EN 397 ger valmöjlighet (beroende på tillverkare) mellan 2-, 3- eller 4-punkts hakband som utlöser mellan 15-25 kg tryck.

Skärm eller inte på hjälmen

Allt fler väljer också hjälmar med mycket kort eller ingen skärm alls för att minimera påfrestningar på till exempel nacken om arbetet kräver att du ofta behöva titta uppåt.

Här finns det många valmöjligheter även på hjälmar certifierade som skyddshjälmar EN 397.

 

Klatterhjalm