Fallskyddsutrustningens livslängd

 Procurator Fallskydd

Under alla omständigheter ska våra produkter alltid kontrolleras minst var 12:e månad!

 

Fallskyddsutrustningens Livslängd

Textilmaterial

Den maximala livslängden för våra produkter som övervägande består av textilmaterial har fastställts till tio år från och med tillverkningsdatumet. Med undantag av inverkan från omgivande faktorer1 och vid särskilda fall av användning2 av fallskyddsutrustningen.

Procurator Fallskydd

Textilmaterial

 

 

Metallmaterial

Vi anger ingen livslängd för våra produkter som övervägande del består av metallmaterial. Den kan vara obegränsad i den mån produkten varit föremål för regelbundet underhåll (minst en gång per år). Livslängden är maximalt tio år1,2 för de underhållsfria produkterna (ej öppningsbara).

 

1. Omgivande faktorer

Kontakt med kemikalier, olämplig förvaring, exponering för stark värme >50°C, UV-strålar, nötning mm.

 

2. Särskilda fall av använding

Försämring av produkten, produkten har stoppat ett fall, mekanisk deformering, fall av produkten, tidigt slitage, användningens intensitet och olämpliga andvändningsförhållanden.

 

Procurator Fallskydd

Metallmaterial