Fakta - Fallskydd

Procurator Fallskydd

Riskerar du livet utan att veta om det?

Reglerna säger att arbetsgivaren ska skydda arbetstagaren mot skada vid risk för fall. Vilka arbetsmiljörisker tar ni dagligen på ert företag? Har ni planerat för att eliminera och förebygga så att inte personal skadas vid ett eventuellt fall?

Vi hjälper er med riskanalyser, utbildning, rätt utrustning för ditt fallskydd, service och årlig kontroll av ditt fallskydd.

1.Risk/behovsanalys

Tillsammans tar vi fram ett underlag över vilka risker som förekommer, dessa är sedan grund för val av rätt typ av utbildning, personlig utrustning samt fasta installationer som både skyddar och underlättar vid olika arbeten.

 

2.Utbildning sen utrustning

Vi har märkt att om vi får utbilda företag/personal inom fallskydd först, så bidrar det till att rätt utrustning för ändamålet/arbetet köps in och används på rätt sätt. All utrustning inom fallskydd är inte lämplig för alla arbeten.

Se alla våra utbildningar >>

3.Fasta och mobila system

På platser där det inte går att bygga bort risker och där man kanske vistas ofta eller när riskanalysen påtalar behovet kan man montera fasta fallskyddssystem.

Ett fast system innebär att man med sin personliga utrustning kopplar in sig i ett system som alltid sitter på plats. Detta system skyddar sedan användaren i händelse av ett fall.

Mer information > >

 

4.Service och årlig kontroll

För att fallskyddsutrustningen ska behålla sin fulla funktion krävs regelbundet underhåll och besiktning. På Procurators Teknikcenter i Malmö har vi kunnig personal med lång erfarenhet och de certifieringar som krävs för att hålla din fallskyddsutrustning i bästa skick.

Vi utför även service och besiktningar ute hos kund eller i våra Procuratorbutiker.

 

Kontakta oss

Hör av dig till oss: Produktspecialister och Servicetekniker fallskydd

Worksafe

Skylotec

Miller

Petzl