Fakta - Ergonomi

Ergonomi Tips

Bli stark på jobbet - lär dig mer om din ergonomi, det vill säga hur du ska arbeta för att må bra i kroppen och minska risken för skador. Se över ditt behov av ergonomiska stödprodukter som handledsskydd, knäskydd eller ergonomiska arbetsredskap.

Oavsett typ av jobb - om du står eller sitter mycket, har ett tungt kroppsarbete eller städar i trånga utrymmen - du ska alltid tänka på din ergonomi. Redskap och stödprodukter samt metoder ska ge dig förutsättningar för att arbeta på ett så skonsamt sätt som möjligt för din kropp. 

Ergonomiska stöd för kontorsarbete

Utbilda dig för bättre ergonomi

Variation förnöjer

- Ensidiga rörelser, statiska arbetsställningar och felaktiga rörelser är varken bra för musklerna eller orken. Kroppen och hjärnan behöver variation.

Det säger Eva-Marie Nilsson, Category Manager Facility. Hon är duktig på att poängtera vikten av ergonomi för såväl kunder som kollegor.

Eva -Marie -Nilsson -Procurator

Använd redskapen rätt

En annan viktig del för rätt ergonomi är redskapen du använder i arbetet. De ska göra arbetet lättare för dig och det gäller att anpassa dem åt just dig.

- Använder du till exempel ett moppskaft ska du justera det efter din egen kroppslängd.

- Sitter du vid en dator kan det vara bekvämt med ett underarmsstöd.

- Stå gärna upp och jobba mellan varven och använd då en arbetsplatsmatta för att avlasta ryggen.

 

Hjärnan mår bra av rörelse

Forskning talar även för att vi har lättare för minnas saker, att fatta beslut och till och med lära oss saker och ting om vi rör på oss regelbundet.

Rörelseaktivitet under hela arbetsdagen sätter igång processer i kroppen som underlättar för hjärnan att prestera ("Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning", Örjan Ekblom, Gymnastik och idrottshögskolan).