EN 469 - Skyddskläder för brandmän – funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning

EN 469

EN 469 är den europeiska standard som beskriver kraven på skyddskläder för användning vid brandbekämpning samt relaterade räddningsaktioner och katastrofassistans. 

Standarden ställer specifika krav på plaggets design och konstruktion. Tillsammans med övrig skyddsutrustning måste samtliga delar av kroppen täckas och skyddas.

 

Egenskaper som plagget utvärderas för är bland annat: 

- Flamskyddsegenskaper 
- Värmeöverföring – öppen flamma / strålningshetta 
- Brottstyrka/Rivstyrka 
- Ytvätning 
- Motstånd mot flytande kemikalier 
- Vattenmotstånd 
- Vattenångmotstånd 
- Ergonomiska egenskaper 
- Synbarhet (varselfunktion)

 

Piktogrammet nedan redovisar plaggets klassning vad det gäller Värmeöverföring – öppen flamma, värmeöverföring – strålningshetta, vattenmotstånd och vattenångmotstånd.

 

Protective Equipment For Fire Fighters 2418

Ny utgåva av EN 469

Inom en snar framtid beräknas en ny utgåva av EN 469 att släppas. De mest betydande förändringarna i den rör livscykelanlys och värmeöverföring/heat transfer.

 

Livscykelanalys - max antal tvättcykler

En av de stora förändringarna som introduceras i den nya utgåvan av EN 469 är att livscykelanalysen blir en del i verifieringen av produkten.

Den parameter som har störst påverkan på plaggets livstid (det vill säga plaggets funktion) och som går att utvärdera i ett laboratorium är tvätten. Därför är det denna parameter som lagts till i verifieringen av larmställ framöver.

Det handlar om maximalt antal tvättcykler med bibehållen funktion av larmställets material. Minimikravet är fem tvättar, så som praktiseras i nuvarande EN 469:2005.


Yttre påverkan som exempelvis mekaniskt slitage, permanent nedsmutsning och extrem hetta förkortar givetvis även plaggets livstid avsevärt. Detta går dock inte att utvärdera i ett laboratorium och plagget måste som vanligt inspekteras inför varje användning.

 

Heat Transfer – en klassning 

I nuvarande EN 469 delas heat transfer/värmeöverföring upp i två delar - en för hetta från öppen flamma och en för strålningshetta med var sin klassnings nivå: Xr och Xf.

Denna klassning blir nu en: X, i nivå 1 eller 2. Det blir det lägsta resultatet för de två typerna av heat transfer som styr klassningen.

 

Vad händer när nya utgåvan släpps?

Även efter introduktionen av en ny utgåva av EN 469 kommer produkter fortsätta att få tillverkas, säljas och användas som har certifikat baserade på EN 469:2005.

Som längst kommer dock EN 469:2005-certifikat att gälla till 2023. Då avslutas tidsfristen för certifikat utfärdade i enlighet med Direktivet för Personlig Skyddsutrustning.

Efter detta måste giltiga certifikat vara baserade på den nya Förordningen för Personlig Skyddsutrustning och då kommer det inte längre att vara möjligt att använda EN 469:2005 som underlag för certifieringen.