Godkänt för livsmedelshantering

Vet du vad glas- och gaffelsymbolen innebär på en produkt? Symbolen är viktig vid all livsmedelshantering. Men beroende på produkten i sig måste du ha koll på vilken typ av livsmedel du har att göra med.

Det räcker inte med att exempelvis en engångshandske är märkt med glas- och gaffelsymbolen för att du ska kunna använda den till alla livsmedel. Du måste även välja engångshandske av rätt material för att den ska passa det livsmedel du ska hantera.

Krav på produkten

Godkaenda Foer Livsmedelshantering

Symbolen med glas och gaffel betyder att varan är i överensstämmelse med Förordning 1935/2004 om plastmaterial och produkter som kommer i direktkontakt med livsmedel.

Leverantören/producenten ska följa kraven enligt God Tillverkningssed (GMP = Good Manufacturing Practice) 2023/2006.

När varan uppfyller dessa kraven:

- kraven om märkning,

- kraven om spårbarhet enligt 1935/2004,

- kraven om godkänt innehåll i 10/2011

får varan marknadsföras i enlighet med den nya förordningen 10/2011 som börjar gälla från och med år 2013.

Vi rekommenderar våra kunder att begära en EG-försäkran från leverantören eftersom testen enligt 1935/2004 och därmed glas och gaffel-symbolen, kan vara utfärdade med begränsningar som kan påverka användandet av produkten.

EG-försäkran handlar om en överensstämmelse för en produkt på EUs inre marknad. Det innebär att tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns för produkten. 

För mer information, se mer på Livsmedelsverkets hemsida: Material i kontakt med livsmedel

Viktig information

Tänk på att glas- och gaffelsymbolen gäller under vissa förutsättningar:

  • Att ingen ytterligare information finns om produkten.
  • Att det råder normala förhållanden där produkten används.

Som ett exempel - se upp med engångshandskar och feta livsmedel. 

Ska du hantera feta livsmedel som till exempel lax, makrill eller färs ska engångshandskarna vara gjorda av nitril eller polyeten.

Använd inte vinylhandskar i dylika fall. De kan innehålla mjukgörare; ftalater som är hälsoskadliga. Vid kontakt med feta livsmedel kan dessa ftalater vandra över; migrera till livsmedlet vilket inte är bra för den som sedan äter livsmedlet.

Mer information: Engångshandskar