Andningsskydd - varianter

Det är viktigt att du väljer rätt sorts andningsskydd och att det sitter och används på rätt sätt.

Var noga med passform och undvik skägg eller skäggstubb

Krav på andningsskydd handlar om 100% användningstid. Slarva inte med detta! Det handlar trots allt om ditt liv. Av den anledningen ska du även vara noga med att ditt andningsskydd sitter bekvämt och passar för just ditt ansikte. Var noga med att reglera det så att det sluter tätt.

Vid användande av exempelvis halvmasker ska du för den delen inte ha skägg eller skäggstubb. Annars finns det risk för inläckage, det vill säga partiklar kan komma innanför och nå dina luftvägar.

Filtrerande halvmasker

Filtrerande halvmasker

Täcker näsa och mun och finns med eller utan utandningsventil. Masken består till största delen av filtermaterial. För att den ska ge fullgott skydd ska inte skägg eller skäggstubb finnas eftersom det skapar risk för att partiklar kan komma in.

Inandningsluften passerar genom filtermaterialet och utandningsluften passerar också genom filtermaterialet eller genom utandningsventilen om masken är försedd med en sådan. Se sortimentet > >

 

Halvmasker

Halvmasker

Täcker haka, mun och näsa. Inandningsluften passerar genom ett eller flera filter och utandningsluften går genom utandningsventiler.

Inandningsluften kan också komma från extern luftförsörjning. Se sortimentet > >

 

Helmasker

Helmasker

Täcker haka, mun, näsa och ögon. Inandningsluften passerar genom ett eller flera filter och utandningsluften går genom utandningsventiler.

Inandningsluften kan också komma från extern luftförsörjning. Se sortimentet > >

 

Fläktassisterande andningsskydd

Fläktassisterade andningsskydd

Inandningsluften går via fläkt med ett eller flera filter till hjälm, ansiktsskärm, huva, hel- eller halvmask. Utandningsluften passerar genom utandningsventiler.

Ansiktsdel, fläkt och filter måste vara testat och godkänt. Endast de filter som utrustningen är testad med får användas (systemtestade). Se sortimentet > >

 

Tryckluftsmatade andningsskydd

Tryckluftsmatade andningsskydd

Andningsskyddet förses med friskluft från kompressor eller tryckluftsflaska. Luften från kompressorn måste passera ett reningsfilter (tryckluftsfilter) innan det når användaren. Luftflödet är antingen konstant eller reglerbart med ventil.

Det finns hel- och halvmasker, hjälmar, huvor och tätslutande visir/ansiktsskärm som kan kopplas till tryckluft. Utrustningen som kopplas från tryckluftsfiltret skall vara godkänt tillsammans d.v.s. slang, bälte, regulator och andningsskyddet (systemtestade). Se sortimentet > >


Tryckluftsmatade andningsskydd används:

– när det är risk för syrebrist
– när föroreningen förekommer i höga koncentrationer
– när föroreningens sammansättning eller koncentration är okänd
– när det inte finns filter till föroreningen
– när lagen föreskriver det


Luftförbrukning

Den mängd luft en person förbrukar är beroende på den fysiska belastningen och eventuella individuella skillnader.

En användare ska ha mellan tre till fem gånger så mycket luft under inandningsfasen för att undertryck inte ska uppstå i andningsskyddet.

Nedan följer exempel på luftförbrukning och flöden i olika situationer:

Arbetsmoment Genomsnittlig luftförbrukning Luftflöde under inandning minimum
Stillasittande arbete ca 10 liter/minut ca 30 liter/minut
Promenad och tala samtidigt ca 50-60 liter/minut ca 150-180 liter/minut
Medeltungt arbete ca 50-70 liter/minut ca 150-210 liter/minut