Vendingmaskin SaveRent och SaveBox - dygnet-runt-utlåning

SaveRent är en uthyrningsmodul med många funktioner. Maskinen lånar ut och tar tillbaka produkter och erbjuder full produktspårning.

Du får full kontroll på:

  • Vem som har lånat produkterna
  • När en produkt förväntas bli återlämnad
  • Garantitider
  • När det är dags för underhåll och obligatorisk kalibrering
  • Uppföljning av driftstid

SaveRent lämpar sig väl för till exempel kalibreringsutrustning, gemensamma nycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner och märkapparater – utrustning som kan behövas av många anställda vid olika tillfällen. 

 

Påminnelser och bokningar

Varuautomaten SaveRent bevakar utlåningsperioden och kan tala om vem som har en viss produkt.

Den skickar även en påminnelse via SMS eller e-mail när det är dags att lämna tillbaka något eller när någon annan har ett brådskande behov av det som är utlånat. Det är också möjligt att boka upp en produkt i förväg.

 

Personliga utlån

Alla utlån kopplas till den anställdes identifiering vid utplockning via exempelvis en PIN-kod eller ett ID-kort.

Maskinen kan programmeras så att bara produkter som hör ihop med den anställdes arbetsuppgifter kan plockas ut av den anställde. En maxgräns för antalet produkter per anställd kan sättas.

Save Rent

Underhåll och service

Systemet styr upp processerna för att hålla reda på när det är dags för utbyte och underhåll av produkter. Det innebär
stora besparingar och ökad säkerhet.

 

Teknisk data och funktionskrav

  • Höjd: 184 cm
  • Strömförsörjning 230V/50Hz
  • Statisk IP-adress krävs
  • Tillgång till LAN eller alternativt 3G krävs

Saverent Savebox

Komplettera med SaveBox

Genom att addera en eller flera SaveBox-enheter till SavePro, SaveBox Smart eller SaveRent kan man utöka antalet lagerplatser. Det finns idag över 10 olika format och varianter för att passa produkter i olika storlekar. 

SaveBox hjälper till att fördela omtåliga, dyra, stora eller tunga produkter som används mer sällan. SaveBox passar utmärkt för mätinstrument, sprayflaskor, glödlampor med mera.

Våg går att installera på valfritt hyllplan i SaveBox. Vågen registrerar hur många produkter som plockas ut när dörren öppnas och kan registrera upp till 10.000 enheter som t.ex. muttrar eller skruvar.

Det går utmärkt att koppla samman flera enheter så att till exempel varje anställd får sitt eget fack.

Kontakt

Vill du veta mer? Hör av dig till Linus Björnfot:

Linus _Bjornfot

vending@procurator.com

tel: 010 604 01 86

Bläddra i broschyr