Vendingmaskin SaveRent och SaveBox - dygnet-runt-utlåning

Varuautomat SaveRent rymmer ditt företags gemensamma och populära utrustning för utlåning dygnet runt. I princip vad som helst kan placeras i den från verktyg och tekniska apparater till kontorsvaror. 

Utlåning av verktyg, apparater, teknisk utrustning eller kontorsprodukter som är gemensamma kräver logistik och underhåll. Ibland måste även efterlysningar göras för att någon annan behöver det som saknas. Dessutom krävs utrymme i lager.

Med Procurators dispensermaskin SaveRent automatiseras och underlättas processen för alla.

Saverent Prod

Personliga utlån

Alla utlån kopplas till den anställdes identifiering vid utplockning via exempelvis en PIN-kod eller ett ID-kort. Maskinen kan programmeras så att bara produkter som hör ihop med den anställdes arbetsuppgifter kan plockas ut av den anställde. En maxgräns för antalet produkter per anställd kan sättas.

PIN_ID

Underhåll och service

Maskinen registrerar produktens skick och kan skicka meddelande till en serviceavdelning när det är dags för underhåll. På så vis kan produkter eventuellt lagas eller ersättas i tid.

Påminnelser och bokningar

Varuautomaten SaveRent bevakar utlåningsperioden och kan tala om vem som har en viss produkt. Den skickar även en påminnelse via SMS eller e-mail när det är dags att lämna tillbaka något eller när någon annan har ett brådskande behov av det som är utlånat. Det är också möjligt att boka upp en produkt i förväg.

Saverent Savebox

Komplettera med SaveBox

Varuautomaten SaveRent kan med fördel kompletteras med SaveBox, en tilläggsmodul med fler fack så att ytterligare av de nödvändiga produkterna kan finnas tillgängliga för utlåning. Modulerna är enkla att koppla samman.