Vendingmaskin SavePro - dygnet-runt-lagret

Vendingmaskinen / varuautomaten SavePro har alltid öppet.

Traditionella lager har begränsningar i öppettider och lagerhållning. Brist på viktiga produkter och ofrivilliga produktionsstopp blir resultatet. SavePro är varuautomaten som löser problemen - den blir ert lager som är öppet 24/7.

Vending machine (varuautomat) - snabb tillgång, dygnet runt

Att använda SavePro påminner om att köpa godis i en varuautomat. Du väljer produkt, trycker på en knapp och varan kommer direkt. Allt tar 10 sekunder.

2.Savepro_Varuautomat_Produktval

SavePro kan placeras vid högproduktiva områden så att personal själv lätt kan hämta ut produkter dygnet runt, sju dagar i veckan. 

 

Rätt skydd till rätt person

Vendingmaskinen har stöd för olika former av autentisering som tex RFID, streckkod eller pinkod vilket gör det enkelt att registrera sitt ärende. 

Systemet konfigureras med företagets personaldata så att maskinen vet vilken produkt som ska gå till vem. 

 

Alltid välfylld maskin

SavePro går att konfigurera på många olika sätt för att passa nästan alla typer av artiklar. Fullt utbyggd ger den plats för 2100 artiklar.

Orderläggning sker automatiskt och påfyllning kan skötas av egen personal eller extern partner. Den automatiska orderläggningen minskar kraven på inköpsavdelningen och eliminerar brådskande beställningar.

 

4.Savepro_Varuautomat_Produkten Expedieras

Full kostnadskontroll

SavePro registrerar och rapporterar alla uttag i realtid. Förbrukningen går att analysera uppdelat på person, avdelning, projekt, produkt, år eller månad. Det innebär omedelbara besparingar och minskningar i konsumtion.

Vad behövs för att använda varuautomaten SavePro?

För att installera systemet krävs internetuppkoppling. Antingen via det lokala nätverket eller via 3G. Uppkopplingen krävs för att SavePro ska kunna skicka e-post och/eller kommunicera med ert affärssystem när den behöver fyllas på.

All information om personal och förbrukning finns lagrat i maskinen och endast tillgänglig för den som har beviljad åtkomst till maskinen.

Uppkoppling _Save Pro _vendingmaskin

För funktion krävs:

  • Strömförsörjning 230V/50Hz
  • Statisk IP-adress
  • Tillgång till LAN eller alternativt 3G

SavePro meddelar omvärlden när den behöver fyllas på – all annan information hålls innanför de lokala brandväggarna.

 

Storlek och kapacitet

Maskinen är lätt att renhålla och kan placeras i hygienområde nivå 2. Fronten är tillverkad i okrossbart glas. Produkterna som lagerhålls i automaten behåller sin funktionalitet och försämras inte i väntan på distribution.

  • Höjd 190 cm
  • Bredd 96 cm
  • Djup 98 cm
  • Vikt 350 kg
  • Maxkapacitet upp till 2100 artiklar
  • Energiåtgång 30 W

 

Komplettera med SaveBox

Savepro Savebox

SaveBox är det perfekta komplementet till SavePro dispenserautomat. Större och tyngre förnödenheter som inte lämpar sig för SavePro kan istället läggas i SaveBox.