Kundcase: KBM-mopp Ultra HD

KBM-Ultra -HD

Under lång tid har vi på Procurator lärt oss mycket om hur viktigt det är med rätt kunskap, metod och produkt för olika arbetsmiljöer. Dialog med våra kunder är därför oerhört viktigt för att vi ska hitta rätt lösning för alla inblandade.

Anders Johansson, en av våra säljare, vet en hel del om detta. Dialog med kund resulterade i ett samarbete för att ta fram en helt ny produkt – KBM Ultra HD mopp.

Sökande gav idé

Den aktuella kunden hade sedan tidigare använt en produkt från vårt sortiment som tyvärr gick ur produktion.

En ny produkt behövdes som skulle passa kundens metod och arbetsmiljö med höga krav på hygien och ergonomi i exempelvis skola, servicehus, kontorsmiljö och vårdmiljö.

Anders Johansson berättar vidare:

- Vi satte igång med att leta efter en ersättare till den tidigare moppen. En som kunde klara fler moment och ta större område i den totala funktionen och samtidigt minska ner antalet varianter på mopp som kunden använder.

Vi provade befintliga moppar men tyvärr hittade vi inte en som motsvarar kraven i just detta fall. Så därför kom vi på idén med att ta fram en helt ny mopp.

 

Produktutveckling i rätt miljö

Fördelen med den här typen av produktutveckling tillsammans med kund är att tester kan utföras i rätt miljö av kunden själv.

De blir så pass utslagsgivande att vi kan dra tydliga slutsatser av vad som är bra och rätta till det som behöver bli bättre.

- När man jobbar med produktutveckling gäller det att man befinner sig mitt i verkligheten - hos våra kunder.

All produktutveckling måste vara förknippad med autentiska tester rent praktiskt för att veta att slutlig produkt kan motsvara de krav som användarna ställer och att vi också vet vad vi kan och inte kan lova, enligt Anders.

 

Anders Johansson -och -kund

Anders Johansson i diskussion med kund kring kvalitet och funktion av moppen.

Test med krav

En kravspecifikation med bedömningsskala sattes ihop med ett antal moment, testparametrar, som den nya moppen skulle klara av. Exempel på krav var:

- Hur mycket friktion ger moppen som torr och som fuktig?

- Hur är smutsupptagningen på olika typer av golvmaterial, samt obehandlade eller behandlade golv?

- Vad är vattenbärigheten i moppen, det vill säga hur mycket vatten behöver den för att städa en viss yta?

- Hur ser produkten ut före respektive efter tvätt?

 

Bäst i test

Kunden gjorde en egen utvärdering av samma testparametrar innan beslutet väl togs om vilket material moppen skulle vara gjord av.

Moppen testades under fem månader av kunden och resultatet blev mycket bra. Den blev  bäst i test med högsta poäng på alla testpunkter.

- Vi är riktigt nöjda och glada för det goda samarbetet med kunden. Det här betyder att vi dels vet att kunden fått det som den efterfrågar, dels vet vi att vi har gjort en ordentlig kvalitetssäkring. 

Tillsammans rekommenderar vi den varmt för alla typer av hårt smutsade golv.

 

Material och funktion

KBM Ultrahdmopp

Moppens uppbyggnad är ultra fina microfiber och mera grova fibrer. Kombinationen av materialen ger optimal hållbarhet och kontrollerad friktion i kontakt med golvytor.

Öglor samlar fett, sand och smuts effektivt och når djupt ner i fogarna på plattor och andra golv med ojämna ytor.

Se sortimentet: KBM Ultra HD mopp