Miljö och kvalitet

Miljo Kvalitet

För oss på Procurator är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling. Vi strävar därför alltid efter att finna produkter som på olika sätt minimerar miljöpåverkan och resursförbrukning.

Procurator AB är kvalitetscertifierade sedan 1995 och miljöcertifierade sedan 2001. Vi arbetar med mål och handlingsplaner för att ta största möjliga hänsyn till kvalitets- och miljöpåverkan vid genomförande av våra uppdrag gentemot kunder och leverantörer samt i styrningen av vår egen verksamhet.

Procurator har en strikt Code of Conduct och tydliga kriterier för val av produktionsställe och leverantör. På alla våra sourcing- och produktionsmarknader verkar vi utifrån samma värderingar, uppförandekod, affärsetik och policies.

Vi är själva stolta över vårt arbete och hoppas att våra kunder känner samma stolthet och glädje över vårt sortiment.

 

Några av våra riktlinjer

Vi arbetar bland annat med nedanstående punkter:

  • Tydliga överenskommelser med dig som kund.
  • Ge klara besked som du kan lita på.
  • Samarbeta med leverantörer som ställer upp på våra kommunicerade miljökrav.
  • Kontinuerligt leta efter och utveckla nya metoder och produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi ska vara tillgängliga och lätta att nå.
  • Välja transportlösningar med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Kvalitets- och miljötänkandet skall genomsyra vårt handlande.
  • Följa relevanta lagar och andra krav.

 

Miljömärkningar

Vi arbetar även aktivt med att miljömärka våra egna produkter med till exempel Bra Miljöval och Svanen och att erbjuda miljömärkta produkter till dig som kund. 

För fullständig information om vilka miljömärkningar som finns på produkterna i vårt sortiment, se: Miljömärkningar

Environment

För ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete kan du hitta mer via den koncern vi ingår i - OptiGroup: hållbarhet