Covid-19

Glädjande har Covid-19 minskat och Sverige har öppnat upp.

Den hygiennivå som blev vår vardag under pandemin tycker vi är klok att behålla i respekt för varandra. Därför kommer ni att uppleva följande hos oss:

  • Med omtanke om varandra så håller vi lite avstånd till varandra.
  • Handdesinfektion finns tillgängligt i butikerna, våra kontor, lagret och möteslokaler.
  • Medarbetare som uppvisar förkylningssymtom stannar naturligtvis hemma.

Våra kunders och medarbetares säkerhet och hälsa är alltid högsta prioritet och vi strävar efter att våra butiker, leveranser och kontor ska vara trygga miljöer.