Branchekataloger

Byg _18_DK

Byg & Anlæg

Et sikkert arbejdsmiljø er altafgørende for medarbejder og arbejdsgiver. Arbejdshandsker, åndedrætsværn, sikkerhedssko og faldsikring er en selvfølge for håndværk og byggebranchen. Men papir, affaldshåndtering, kaffe og kaffemaskiner er også vigtige, ikke?

Klik for at bladre eller downloade - vi sikrer tryghed i Byg & Anlæg >>

Food _18_DK

Fødevarebranchen

Særligt i fødevarebranchen kræver det sin virksomhed, at skabe gode og trygge rammer at arbejde i. Mange regler skal efterleves og en høj hygiejnefaktor skal sikres. Arbejder du med levnedsmidler har du bl.a. brug for arbejdshandsker af det rette materiale, sikkerhedssko, rengøringsudstyr og førstehjælpsudstyr.

Klik for at bladre eller downloade - vi sikrer tryghed i fødevarebranchen >>

High Risk _18_DK

High Risk miljøer

I High Risk miljøer tæller detaljerne. Det korrekte valg af beskyttelse er afgørende for medarbejderens sikkerhed. Her kræves tekniske løsninger og udstyr. SCBA , brand- og kemidragter, olieresistente skosåler m.m. Det kræver desuden instruktion i brug af udstyret - herunder donning/doffing samt rengørings- og vaskeprocedurer. Husk desuden en nød- og beredskabsplan i tilfælde af, at ulykken er ude.

Klik for at bladre eller downloade - vi sikrer tryghed i High Risk miljøer >>

Industri _18_DK

Industri, fremstilling

Sikkerhed og sikkerhedskultur skal implementeres i hele virksomheden. Korrekte arbejdshandsker og arbejdstøj er en selvfølge i din branche. Men du har også brug for produkter til personlig hygiejne, aftørringspapir, affaldshåndtering og rengøringsklude.

Klik for at bladre eller downloade - vi sikrer tryghed i Industrien >>

Offshore _18_DK

Offshore & Wind miljøer

Ekstreme forhold som rusk, regn og storm, eksplosive emner, kemikalier samt elektricitet og høje bølger, er kendte faktorer for dig, der arbejder i energi-sektoren. Du skal kunne stole 100% på dit sikkerhedsudstyr. Faldsikring, brandhæmmende dragter, kemikaliehandsker, øjenværn, masker og skridhæmmende sko er en del af din daglige påklædning. Find de mest gængse produkter i folderen.  

Klik for at bladre eller downloade - vi sikrer tryghed i Offshore & Wind miljøer >>

Pharma _18_DK

Pharma & Laboratorie miljøer

I den farmaceutiske industri samt på laboratorier, tæller detaljerne. Det korrekte valg af beskyttelse er afgørende for medarbejderens sikkerhed - og skal samtidigt beskytte emne og miljø. Sikkerhedsudstyr og engangsbeklædning, åndedrætsværn og sterile handsker hører til hverdagen; ligesom produkter til personlig hygiejne og rengøring.

Klik for at bladre eller downloade - vi sikrer tryghed i Pharma & laboratoriemiljøer >>